Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Aktuális napi árfolyamok

Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok

Félfogadás

Előzetes időpontegyeztetés alapján

Telefon: 06 53 501 188
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu

Kivéve:

  • másolathitelesítés
  • cégkivonat
  • címpéldány
  • névaláíráshitelesítés

hétfő 8.30-16.30
kedd 8.30-16.30
szerda 8.30-18.00
csütörtök 8.30-16.30
péntek 8.30-13.00

Hasznos linkek

Befogadó, tartási, élettársi
és egyéb jognyilatkozatok
(pl. végrendelet)
közokiratba foglalása

Vannak olyan jognyilatkozatok, amelyek megtételét valamely más hivatal követeli meg az ügyféltől, ezért az ügyfélnek – személyazonosságának igazolását követően – közjegyző nyújt segítséget a jognyilatkozat tartalmának meghatározásánál, rögzítésénél úgy, hogy annak tartalma megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az ügyfélnek fontos tudnia azt, hogy közokirat-hamisítás bűncselekményét követi el, aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba.

A jognyilatkozatok között sajátos figyelmet érdemelnek az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, amelyekben a nyilatkozó felek egy általuk megkötött szerződésben rögzített kötelezettségeik maradéktalan teljesítésére vállalnak feltétlen kötelezettséget, amelyek megszegése esetén – peres eljárás nélkül - a közjegyző által közvetlenül elrendelt végrehajtásnak van helye.

 

Végrendelet

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. Végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendelet pozitív rendelkezést - örökös-nevezést - és negatív rendelkezést - kizárást, kitagadást - is tartalmazhat.

Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Szóbeli végrendelkezésnek csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye.

Korlátozottan cselekvőképes csak közvégrendeletet tehet. A vak, az írástudatlan és az aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van írásbeli magánvégrendeletet nem tehet.
A végintézkedésről készült okirat adatait a közjegyző haladéktalanul bejelenti a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába, így semmiképpen nem merülhet feledésbe a végintézkedés léte. A közjegyzőt e tárgyban is szigorú titoktartási kötelezettség köti.