Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Félfogadás

hétfő 8.30 – 12.30
kedd 8.30 – 12.30
szerda 8.30 – 12.30
csütörtök 8.30 – 12.30
péntek 8.30 – 12.30

Egyéb félfogadás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Telefon(1): 06 53 501 188
Telefon(2): 06 53 501 187
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu
E-mail: dobozi@kozjegyzo.hu

Telefonos elérhetőség:

  • 8.30 - 10.00

Figyelem! Telefonon, folyamatban lévő ügyről, adatvédelmi okok miatt nem adhatunk tájékoztatást. Egyéb, általános jellegű jogi tájékoztatás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Hasznos linkek

Befogadó, tartási, élettársi
és egyéb jognyilatkozatok
(pl. végrendelet)
közokiratba foglalása

Vannak olyan jognyilatkozatok, amelyek megtételét valamely más hivatal követeli meg az ügyféltől, ezért az ügyfélnek – személyazonosságának igazolását követően – közjegyző nyújt segítséget a jognyilatkozat tartalmának meghatározásánál, rögzítésénél úgy, hogy annak tartalma megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az ügyfélnek fontos tudnia azt, hogy közokirat-hamisítás bűncselekményét követi el, aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba.

A jognyilatkozatok között sajátos figyelmet érdemelnek az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, amelyekben a nyilatkozó felek egy általuk megkötött szerződésben rögzített kötelezettségeik maradéktalan teljesítésére vállalnak feltétlen kötelezettséget, amelyek megszegése esetén – peres eljárás nélkül - a közjegyző által közvetlenül elrendelt végrehajtásnak van helye.

 

Végrendelet

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. Végrendelkezni csak személyesen lehet. A végrendelet pozitív rendelkezést - örökös-nevezést - és negatív rendelkezést - kizárást, kitagadást - is tartalmazhat.

Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Szóbeli végrendelkezésnek csak a törvény által külön meghatározott kivételes esetében van helye.

Korlátozottan cselekvőképes csak közvégrendeletet tehet. A vak, az írástudatlan és az aki olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van írásbeli magánvégrendeletet nem tehet.
A végintézkedésről készült okirat adatait a közjegyző haladéktalanul bejelenti a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába, így semmiképpen nem merülhet feledésbe a végintézkedés léte. A közjegyzőt e tárgyban is szigorú titoktartási kötelezettség köti.