Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Aktuális napi árfolyamok

Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok

Félfogadás

Előzetes időpontegyeztetés alapján.

Kivéve:

  • másolathitelesítés
  • cégkivonat
  • címpéldány
  • névaláíráshitelesítés

hétfő 8.30-16.30
kedd 8.30-16.30
szerda 8.30-18.00
csütörtök 8.30-16.30
péntek 8.30-13.00

Hasznos linkek

Hagyatéki eljárások lefolytatása

A hagyatéki eljárás általában az önkormányzatnál hivatalból (azaz „automatikusan”) megindul és az örökösökre, a hagyatékra vonatkozó adatok összegyűjtése és rendszerezése után elkészített hagyatéki leltárt és annak okiratmellékleteit – körülményektől függően - kb. 1-2  hónap után tudják megküldeni a közjegyző részére. A közjegyző az iratok megérkezése és átvizsgálása után – amennyiben szükséges -  további adatokat is kérhet be pl. pénzintézetektől, örökösöktől, vagy különböző hivataloktól. Ha valamelyik örökös személyi, vagy lakcímadatai hiányosak, akkor a közjegyzőnek hirdetményt kell kibocsátania.

A hagyatéki tárgyalás kitűzésére – amelyre egyébként minden törvényes örököst meg kell idézni – csak azt követően kerülhet sor, ha már minden hiányzó adat beérkezett.

A hagyatéki tárgyaláson az örökös személyesen, vagy meghatalmazottja útján jognyilatkozatot tehet, amellyel az öröklést visszautasítja, vagy az elfogadott örökséget  valamelyik örököstársára átruházza, vagy pedig a törvényes öröklés rendjén kéheti átadni a hagyatékot.

A hagyatéki eljárás közjegyzői díja a hagyaték értékéhez igazodik a „Díjszabás”-ban említett rendelet szabályai szerint.

Sokan nem tudják, hogy az alulértékelt hagyatéki ingatlannal pár ezer forint ugyan „megtakarítható” a hagyatéki eljárás díjából, azonban a hagyatéki ingatlan későbbi eladása esetén – a nagy értékkülönbözet miatt - ennek a megtakarításnak sokkal többszörösét kell majd kifizetni adó formájában. Ez a kellemetlen „meglepetés” úgy előzhető meg, hogy az örökösök már a hagyatéki eljárásban is ragaszkodnak a tényleges, valóságos ingatlanérték rögzítéséhez, így nem képződik olyan árkülönbözet, amely adóbefizetést eredményezhet.

Az ember a halála után hátra hagy olyan jogokat és kötelezettségeket (hagyaték), amelyek gyakorlását valaki(k)re, (a jogutódokra) feltétlenül át kell örökítenie, vagy egy végrendelettel, vagy a törvény szabályai alapján, mert ha nem így lenne, a túlélők mozdulni nem tudnának a félbemaradt, gazdátlan dolgoktól, a kaotikus viszonyoktól.

A közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatásával az a feladata, hogy felderítse az örökhagyó örököseit, az átörökíthető vagyont és megállapítsa az öröklés módját, rögzítse az örökösök jognyilatkozatait, esetleges egyezségét.

Minden közjegyző csak az adott helyi bíróság illetékességi területén elhalálozott személyek után folytathatja le a hagyatéki eljárást, ha pedig az adott területen több közjegyző is működik, akkor az ügyek elosztásánál az elhalálozás hónapját kell figyelembe venni a jogszabályban rögzített szabályok szerint.  Az eljárásra illetékes közjegyző a MOKK honlapján (http://www.mokk.hu) is megkereshető.

Fontos tudni, hogy egy örökös mindössze csak annyi tartozást örökölhet, amennyire az általa megörökölt javak fedezetet nyújtanak, annál több tartozást tehát nem.

Linkek

  • Mit kell tudni a hagyatéki tárgyaláson való részvétellel kapcsolatban?
  • Mit tartalmazzon a meghatalmazás?
  • Mit kell tudni a hagyaték visszautasításával kapcsolatban?
  •