Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Félfogadás

hétfő 8.30 – 12.30
kedd 8.30 – 12.30
szerda 8.30 – 12.30
csütörtök 8.30 – 12.30
péntek 8.30 – 12.30

Egyéb félfogadás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Telefon(1): 06 53 501 188
Telefon(2): 06 53 501 187
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu
E-mail: dobozi@kozjegyzo.hu

Telefonos elérhetőség:

  • 8.30 - 10.00

Figyelem! Telefonon, folyamatban lévő ügyről, adatvédelmi okok miatt nem adhatunk tájékoztatást. Egyéb, általános jellegű jogi tájékoztatás csak előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.

Hasznos linkek

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki tárgyalásra megidézett személyek érvényes személyi azonosító okmánya (ami lehet személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, fényképes gépjármű vezetői engedély, útlevél, fényképes EU személyazonosító okmány) + érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ún. lakcímkártya)

+

meghatalmazott eljárása esetén eredeti meghatalmazás, gyám, gondnok eljárása esetén eredeti kirendelő határozat,

+

korábban még be nem jelentett örökös léte esetén annak személyi adatai, pontos lakcíme,

+

végintézkedés léte esetén: eredeti végrendelet, eredeti öröklési szerződés,

+

gépkocsi, utánfutó, vagy egyéb jármű, fegyver, gép öröklése esetén az ingóság eredeti azonosító okmányai,

+

korábban még be nem jelentett ingatlan, bankszámla, értékpapír, biztosítás, üzletrész, történelmi bázisjogosultság stb. léte esetén annak létezését igazoló okiratok

+

„lemondás”-ként említett visszautasítás esetén az örökösnek az örökséget visszautasító nyilatkozata (ld. tájékoztató)

+

egyezség esetén az örökösöknek a hagyaték megosztásával kapcsolatos egymás közötti, írásba foglalt egyezsége (amelynek feltétlenül tartalmaznia kell a következő adatokat: kinek a hagyatéki ügyében? melyik örökös? melyik örökössel? milyen vagyontárgyra? hogyan rendelkeznek? + dátum, + örökösök aláírásai + két tanú aláírása névvel, címmel).

Linkek

  • Mit kell tudni a hagyatéki tárgyaláson való részvétellel kapcsolatban?
  • Mit tartalmazzon a meghatalmazás?
  • Mit kell tudni a hagyaték visszautasításával kapcsolatban?
  •