Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Aktuális napi árfolyamok

Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok

Félfogadás

Előzetes időpontegyeztetés alapján

Telefon: 06 53 501 188
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu

Kivéve:

  • másolathitelesítés
  • cégkivonat
  • címpéldány
  • névaláíráshitelesítés

hétfő 8.30-16.30
kedd 8.30-16.30
szerda 8.30-18.00
csütörtök 8.30-16.30
péntek 8.30-13.00

Hasznos linkek

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki tárgyalásra megidézett személyek érvényes személyi azonosító okmánya (ami lehet személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, fényképes gépjármű vezetői engedély, útlevél, fényképes EU személyazonosító okmány) + érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ún. lakcímkártya)

+

meghatalmazott eljárása esetén eredeti meghatalmazás, gyám, gondnok eljárása esetén eredeti kirendelő határozat,

+

korábban még be nem jelentett örökös léte esetén annak személyi adatai, pontos lakcíme,

+

végintézkedés léte esetén: eredeti végrendelet, eredeti öröklési szerződés,

+

gépkocsi, utánfutó, vagy egyéb jármű, fegyver, gép öröklése esetén az ingóság eredeti azonosító okmányai,

+

korábban még be nem jelentett ingatlan, bankszámla, értékpapír, biztosítás, üzletrész, történelmi bázisjogosultság stb. léte esetén annak létezését igazoló okiratok

+

„lemondás”-ként említett visszautasítás esetén az örökösnek az örökséget visszautasító nyilatkozata (ld. tájékoztató)

+

egyezség esetén az örökösöknek a hagyaték megosztásával kapcsolatos egymás közötti, írásba foglalt egyezsége (amelynek feltétlenül tartalmaznia kell a következő adatokat: kinek a hagyatéki ügyében? melyik örökös? melyik örökössel? milyen vagyontárgyra? hogyan rendelkeznek? + dátum, + örökösök aláírásai + két tanú aláírása névvel, címmel).

Linkek

  • Mit kell tudni a hagyatéki tárgyaláson való részvétellel kapcsolatban?
  • Mit tartalmazzon a meghatalmazás?
  • Mit kell tudni a hagyaték visszautasításával kapcsolatban?
  •